תיקון סופרים

תרומות

תיקון סופרים

מגילת אסתר

תיקון סופרים

תרומות

תיקון סופרים

תרומות

תיקון סופרים

תרומות

בית אור פתח אתר תיקון סופרים לעזור לסופרים. כדי שיתרבו ספרי תורה תפילין ומזוזות מהודרות בישראל.

אבל מפני המזייפים נתחייבנו לתת לכם כל ההורדות סתם יהיו עם כתב פסול החתוך.